Menu

Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy www.lilitup.pl, nazywany w dalszej części Regulaminu Sklepem jest własnością firmy AG Projects Adam Grabiński, NIP: 575-170-84-98, REGON: 360936027.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Do poprawnego dokonywania zakupów konieczna jest przeglądarka internetowa z opcją przeglądania grafiki.
 3. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady składania zamówień oraz dokonywania zakupów w Sklepie. Każda osoba składająca zamówienie zobowiązana jest zapoznać się z regulaminem. W dalszej części niniejszego regulaminu osoba, składająca zamówienie jest określana jako Klient.
 4. Podczas zakładania konta, składania zamówienia Klient potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje go w obowiązującej formie.
 5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: a) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień  w Sklepie; b) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu; c) procedury reklamacji i odstąpienia od umowy.
 6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT), wyrażonymi w złotych polskich (PLN). Wiążąca dla Stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki, które podawane są oddzielnie.
 7. Do każdej transakcji sklep wystawia dokument sprzedaży.
 8. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w Sklepie są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sklepu.
 9. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 10. Sklep ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

Oferta i zakupy

 1. Produkty prezentowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Niektóre artykuły w Sklepie to pojedyncze modele. Istnieje ryzyko, że produkt zostanie zakupiony przez dwóch Klientów w tym samym czasie. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, że zamówione obuwie będzie niedostępne w magazynie sklepu, to Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu i podejmie decyzję o sposobie dalszego postępowania.
 3. Udzielone rabaty nie łączą się z promocjami, przecenami oraz wyprzedażami.
 4. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć prawidłowe wypełnienie „formularza zamówienia” znajdującego się na stronie Sklepu. Sprzedawca  nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza, bądź nieprawidłowe dokonanie płatności przez Klienta.
 5. Wysłane przez Klienta zamówienie stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Jako potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę, Klient otrzymuje elektroniczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Brak takiego potwierdzenia jest równoznaczny z nie przyjęciem zamówienia do realizacji. Wszelkie wątpliwości powinny być wyjaśniane  elektroniczne poprzez skontaktowanie się ze Sprzedawcą  pod adresem kontakt@lilitup.pl.

Płatność i wysyłka

 1. Do wartości zamówienia doliczane są koszty przesyłki wyliczane według wagi paczki, ilości produktów i wybranej przez Klienta formy dostawy i płatności.
 2. Sklep umożliwia następujące formy płatności za zamówione produkty:
  • Przedpłata przelewem na konto bankowe: 38 2490 0005 0000 4530 2942 2117 (Alior Bank)
  • Tpay
  • Paypal

Ponadto wszystkie powyższe dane potrzebne do sfinalizowania transakcji podane są również w wysyłanym automatycznie e-mailu.

 1. Zamówienia z opcją płatności – przedpłata – realizowane będą po potwierdzeniu wpływu należności na konto sklepu. W momencie złożenia zamówienia w tym trybie następuje rezerwacja towaru na potrzeby realizacji zamówienia o czym Klient zostaje poinformowany e-mailem.
 2. Oferowane przez Sklep produkty wysyłane są maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty za zamówienie.
 3. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączana jest faktura.
 4. Klient ma prawo dokonać zmiany w zamówieniu włącznie z całkowitą rezygnacją z zamówienia do momentu wysłania towaru. Zmiany można dokonać przez e-maila na adres sklepu: kontakt@lilitup.pl.
 5. Wprowadzane zmiany mogą wydłużyć czas realizacji zamówienia.

Koszty i czas przesyłki

 1. Wysyłka zamówień odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Podczas zatwierdzania zamówienia Klient wybiera formę płatności i wysyłki.
 2. Czas dostarczenia przesyłki jest zależny od wybranego sposobu dostawy. Firma kurierska dostarcza paczki zwykle w ciągu 3 dni roboczych, a Poczta Polska w ciągu 5 dni roboczych.
 3. Sklep zobowiązuje się do nadawania paczek dokładnie zabezpieczonych. Jednakże w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych paczki lub prób otwierania należy sporządzić protokół reklamacyjny w obecności Kuriera.
 4. W przypadku przesyłek zaginionych, zwrot równowartości zamówienia może być dokonany po ustaleniu faktycznych losów przesyłki. Czas udzielenia odpowiedzi na reklamację wynosi do 14 dni.

Reklamacje

 1. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są nowe i objęte gwarancją producenta.
 2. Klient, reklamujący obuwie z tytułu rękojmi, jest zobowiązany odesłać wraz z załączonym dowodem zakupu wadliwe obuwie na koszt Sprzedawcy na adres: AG Projects Adam Grabiński, ul. Szczotkarska 21/15, 01-382 Warszawa.
 3. Obuwie powinno być czyste, suche, odesłane najlepiej w sztywnym opakowaniu.
 4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu szkody, który należy spisać przy odbiorze przesyłki w obecności kuriera.
 5. Sklep zobowiązuje się ustosunkować do pisemnej reklamacji Klienta w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania
 6. Sklep zobowiązuje się usunąć usterkę lub wymienić wadliwy produkt na nowy. W przypadku braku towaru Sklep zaoferuje Klientowi inne, dostępne obuwie lub zwróci równowartość ceny produktu.

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (AG Projects Adam Grabiński, ul. Szczotkarska 21/15, 01-382 Warszawa, email: kontakt@lilitup.pl, tel: 790013453) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy , jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  Postanowienia Końcowe

 1. Produkty prezentowane na stronach sklepu www.lilitup.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert za pomocą sieci elektronicznej.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonania zakupu w sklepie.
Copyright © AG Projects
usercart linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram